Välkommen till Norrland!

näste-6

Välkommen till Nordiska motståndsrörelsens nordligaste avdelning i Sverige. Näste 6 är dessutom Sveriges största näste, rent geografiskt, och innefattar Norrbottens och Västerbottens län. Nästeschefen heter Robert Eklund och är hemmavarande i Skellefteå.

I detta vår vackraste landsdel finns Nordiska Motståndsrörelsen representerad i fyra kampgrupper, jämnt fördelade på de två länen. Kampgrupperna arbetar till största delen med att sprida organisationens propaganda på olika sätt. Regelbundna självförsvarsträningar genomförs i framförallt Västerbotten.

Näste 6 tillför också mycket kompetens till organisationens internetpublikation, Nordfront.se, där medlemmar bland annat hjälper till som skribenter, satirtecknare, fotografer och med IT.

På denna sida kan du följa våra aktiviteter och även komma i kontakt med oss om du vill hjälpa till med kampen.

Vi finns även på Twitter, där kan ni följa oss och ta del av aktuell information och händelser i nästet.

Näste 6 – Västerbottens och Norrbottens län.

 

 

Lämna ett svar