Klistermärkesuppsättning i Luleå.

Den 31/5 var en partimedlem i Luleå ute på långpromenad längs några av stadens gång- och cykelsträckor. Man kombinerade nytta med nöje samt motion genom att sätta upp drygt 200 klistermärken i processen.

Vid ett tillfälle stötte man på ett klistermärke tillhörande rödingarna, vilket givetvis revs ned och ersattes med sanningsenligt material.

Med det så kan Kampgrupp 601 avsluta maj månad och önska resten av Norden en god kampsommar!

Flygbladsutdelning i Lycksele.

Den 26/5 gjordes en flygbladsutdelning och klistermärkesuppsättning i Lycksele. Ett hundratal hushåll fick mottaga information om partiprogrammetsnio punkter. Sedan sattes drygt 200 klistermärken upp runt om i staden.

Det noterades på en plats ett gammalt och sönderrivet klistermärke från organisationen. Förhoppningsvis kommer de som tidigare bedrivit kamparbete i orten att finna ny inspiration och återuppta sina aktiviteter.

Lägesrapport, Luleå och Norrbotten.

Den senaste tiden har flera hundra klistermärken satts upp av medlemmar och sympatisörer på olika platser i Luleå kommun. Det har även satts klistermärken på orter som Kalix, Haparanda, Övertorneå, Överkalix samt Morjärv (en liten by tillhörande Kalix kommun).

I Luleå pågår ett smärre propagandakrig mellan NMR och stadens rödingar, då klistermärken från båda sidor idogt sätts upp – rivs ner – klistras över och sätts upp igen. Kanske föga förvånande med tanke på att Luleå är en universitetsstad, samt en hyfsat prestigefylld sådan.

I Kalix noterades ett flertal klistermärken tillhörande det numer nedlagda Svenskarnas parti (SvP). Motståndsrörelsen i Näste 6 uppmanar härmed den/de som ligger bakom dessa att ansluta sig till Nordiska motståndsrörelsen så fort som möjligt.

Då Haparanda likt resten av Sverige givetvis skall påtvingas asylkulturen i och med att lyxhotellet på Cape East förvandlats till ”flyktingboende” så uppskattar stadens invånare förhoppningsvis de klistermärken som varnar för problemen de står inför samt det ljus och hopp som Motståndsrörelsen presenterar.

Detsamma kan sägas om Överkalix där man kunde notera en närmast obscen mängd främlingar av bland annat afrikanskt ursprung runt om i staden. Även i Övertorneå sågs flera icke-vita personer.

Som avslutning kan vi meddela folket i övre Norrland (och kanske i synnerhet Luleå) att er trygga tillvaro kommer inte att bestå. Det helvete som råder i södra Sverige kommer att komma hit, även om det tar lite längre tid här uppe. Mångkultur och massinvandring är inte ”spännande”, det är inte någon form av ”moralisk skyldighet” (snarare tvärtom), det är inte ”bra för tillväxten eller ekonomin”, det är ej heller ”bra” för de rasfrämlingar som kommer hit, och sist men inte minst; det är absolut inte bra för vårt folk.

Vakna och engagera er!