Banderoller uppsatta i Luleå

Söndagen den 11/9 satte partikamrater upp tre stycken stora banderoller utanför Luleå. Spridningen var stor och strategiska platser valdes. Efter kontroll satt två stycken kvar minst ett dygn senare vid en vältrafikerad väg. Den tredje hade skurits ned men låg kvar vid viltstängslet, så denna och många andra kommer att pryda lämpliga ställen i Luleå under hösten.